comuncicació

El cervell hipermasculí: trastorn de l’espectre autista (TEA)

Posted on Actualizado enn

El cervell hipermasculí

El cervell hipermasculí prové de la teoria del cervell masculí extrem que afirma que les persones amb autisme tenen un cervell masculinitzat. D’aquesta manera el cervell hipermasculí del nen o nena amb autisme presenta les característiques d’un cervell masculí normal (diferenciat del cervell femení) però portat al extrem. .

Trastorn de l’espectre autista (TEA)

Em de tenir en compte que al anomenar-se espectre podem trobar moltes variants de nens amb autisme. Poden haver diferents graus i el mateix trastorn es pot presentar de maneres molt diverses. Per poder parlar de TEA s’han de trobar discapacitats en aquestes 3 àrees concretes:

  • Comunicació i llenguatge: la majoria són subjectes no verbals, que no solen desenvolupar llenguatge.

Seguir llegint…

Autor: Dr. Jaume Guilera