teoria de la ment

La Teoria de la Ment: exercicis per desenvolupar-la

Posted on Actualizado enn

La Teoria de la Ment: exercicis per desenvolupar-la

La teoria de la ment ens permet entendre que els altres també tenen els seus propis sentiments, desitjos, etc (Serrat et al., 2011). La Teoria de la Ment és la via per la qual representem un conjunt d’estats mentals tals com simular, pensar, creure, conèixer, somiar, imaginar, enganyar, endevinar. A més a més mitjançant la teoria de la ment relacionem tots aquests estats mentals amb les accions, tant nostres com les dels altres. En vaires psicopatologies com per exemple en l’autisme, aquest aspecte està bastant alterat.

Els cinc sentits i les seves expressions verbals

Exercici 1: el TACTE

  1. Agafem la mà del nen. Li diem que tanqui els ulls. Li dibuixem el número 1 sobre la palma de la mà. I li demanem: quin número hem posat?Repetim l’exercici amb el 2, el 3, etc.

Seguir llegint…

Autor: Dr. Jaume Guilera

Falsa creença: teoria de la ment i llenguatge

Posted on Actualizado enn

La falsa creença

Es podria entendre la falsa creença com l’habilitat d’arribar a comprendre que les persones podem percebre el món de maneres molt diferents. Això implicaria que el que jo se o el que jo crec o conec, no ha de ser el mateix que una altre persona sàpiga, cregui o conegui.

Teoria de la ment: conjunt d’estats mentals

La Teoria de la Ment inclou molt més que la lectura de la conducta en termes de desitjos i intencions, la lectura ocular en termes d’estats mentals perceptius o el fet de compartir estats mentals sobre un objecte.

Seguir llegint…

Autor: Dr. Jaume Guilera

Teoria de la ment: què és, com funciona amb autistes i principals conseqüències.

Posted on Actualizado enn

La Teoria de la Ment

Què és la Teoria de la ment?

El concepte de Teoria de la Ment, també anomenat “comprensió social” o “cognició social” es refereix a l’habilitat per comprendre i predir la conducta d’altres persones, els seus coneixements, les seves intencions i les seves creences. No només entenem que un mateix és capaç de tenir desitjos, emocions, intensions… sino que la teoria de la ment ens permet entendre que els altres també tenen els seus propis sentiments, desitjos, etc

Seguir llegint…

Autor: Dr. Jaume Guilera